© Arkkitehtitoimisto Luutonen 2016

Yhteistyöyritykset

Arkkitehtitoimisto Freese Oy
Tietoa Finland Oy
Arkkitehdit NRT Oy
Arkkitehtitoimisto Meskanen & Pursiainen (sisustussuunnittelu)
Studio Järvi & Ruoho (sisustus)
Arkkitehtitoimisto Vesa Näsi
Salmi & Hollmén arkkitehdit Oy
Arkkitethitoimisto Ettala Palomeras Oy

Alikonsultit:

Vesa Näsi, arkkitehti SAFA/Arkkitehtitoimisto Vesa Näsi
Francesc Palomeras, arkkitehti COAC/Arkkitehtitoimisto Ettala Palomeras Oy
Saija Hollmén, arkkitehti SAFA/Salmi & Hollmén arkkitehdit Oy
Eva Knif, arkkitehti SAFA/Arkkitehtitoimisto Freese Oy
Anu Halme, sisustussuunnittelija

This site is built with with Indexhibit